Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.helex.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
Eταιρικές Πράξεις | Ανακοινώσεις | Π.Δ51/92 | Γενικές Συνελεύσεις | Επιτηρήσεις Εταιριών | Αναστολές Διαπραγμάτευσης | Διαγραφές Εταιριών |Aυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου / Δημόσιες Εγγραφές 
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2005
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Ανακοίνωση - Το Δ.Σ. της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ ευχαριστεί θερμά τους επενδυτές για τη μεγάλη ανταπόκριση που έδειξαν στη Συνδυασμένη Προσφορά μετοχών της Εταιρίας, στην οποία διατέθηκαν 46.000.000 μετοχές, πλέον 6.300.000 πρόσθετων μετοχών για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης και 150.000 μετοχών που διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζόμενους της Εταιρίας. Η ευρεία ανταπόκριση των επενδυτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είχε σαν αποτέλεσμα να καλυφθεί η Συνδυασμένη Προσφορά κατά 3,79 φορές, εξαιρουμένων των μετοχών που διατέθηκαν στην ιδιωτική τοποθέτηση. Η Διοίκηση της Εταιρίας διαβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να καταβάλει με συνέπεια και δυναμισμό κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε., δικαιώνοντας τους επενδυτές για την επιλογή τους. Επίσης, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους, τους Συμβούλους & Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Συνδυασμένης Προσφοράς: ALPHA FINANCE - CITIGROUP - CREDIT SUISSE FIRST BOSTON - DEUTSCHE BANK - EFG TELESIS FINANCE - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - MORGAN STANLEY - NBG INTERNATIONAL, τους Συμβούλους της Εγχώριας Προσφοράς: ALPHA FINANCE - EFG TELESIS FINANCE - NBG INTERNATIONAL - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Εγχώριας Προσφοράς: ALPHA FINANCE - EFG TELESIS FINANCE - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τους Κυρίους Αναδόχους: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Π & K CAPITAL ΑΕΠΕΥ, HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ, τους Λοιπούς Αναδόχους: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ), ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK, PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑRΤΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE ΑXΕΠΕΥ, EΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΑΧΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, MERIT ΑΧΕΠΕΥ, NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕ, Γ.Α ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι οι μετοχές πιστώθηκαν την 20η Ιουλίου 2005 στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Συνδυασμένη Προσφορά. Η διαπραγμάτευση των υφιστάμενων μετοχών που διατέθηκαν στη συνδυασμένη προσφορά από τους νέους δικαιούχους θα αρχίσει την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2005.
MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ανακοίνωση - Ανακοινώνεται ότι η Διοίκηση της MARFIN FINANCIAL GROUP ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές σε τηλεσύσκεψη σχετικά με το σκεπτικό και τους στόχους του Δ.Σ. που οδήγησαν στην πρόταση για την σύγκληση της πρόσφατα ανακοινωθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με κύριο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιθυμία της Διοίκησης της MARFIN είναι να δοθεί η ευκαιρία και σε όποιον μη θεσμικό επενδυτή επιθυμεί να πληροφορηθεί τα όσα ελέχθησαν στην ανωτέρω τηλεσύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα. Κατόπιν αυτού δίδεται η ευκαιρία όσοι επενδυτές επιθυμούν να ακούσουν τα όσα διαμείφθηκαν να το κάνουν τηλεφωνώντας στο νούμερο 210 94 27 232 (pin code 280#). Η σχετική ηχογράφηση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 18.30 την Παρασκευή 22/7. Το πλήρες περιεχόμενο της ενημέρωσης και της συζήτησης που ακολούθησε είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Marfin F.G. www.marfingroup.gr.
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.
Ανακοίνωση - Η εταιρία Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., από τη συνεδρίαση της 26.7.2005 θα συνεχίσει, υπό την ιδιότητά της ως Ειδικός Διαπραγματευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χ.Α., την Ειδική Διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ, προς ενίσχυση της ρευστότητάς των μετοχών αυτών. Η εταιρία Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕ συμφώνησε με την BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ την ανανέωση για ένα (1) ακόμα έτος, ήτοι από 26.7.2005 έως 25.7.2006 της από 12.7.2004 μεταξύ τους σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης, η οποία περιέχει τους εξής βασικούς όρους: 1. Η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ. Για την υπηρεσία αυτή η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕ θα λαμβάνει από την εταιρία αμοιβή. 2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία έχει διάρκεια ενός (1) έτους, ανανεούμενη ετησίως. 3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ενόψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕ έχει συνάψει σύμβαση με τη μέτοχο της ανωτέρω εισηγμένης εταιρίας κ. Νικολίτσα Βυζαντίου, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση της μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
Ανακοίνωση - Ανακοινώνεται ότι η Εταιρία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ προέβη στη σύνταξη και διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α., στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Έκτατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.12.2004, και μετά την τελευταία μερική αλλαγή της χρήσης αυτών που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.06.2005. To Πληροφοριακό σημείωμα, θα βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από την Δευτέρα 18.07.2005 και ώρα 15:00 στο Χ.Α., στα γραφεία του ΣΜΕΧΑ (Φειδίου 14-16), στην Αίθουσα Ενημέρωσης Συνδρομητικού Επενδυτικού Κοινού (Ακαδημίας & Ασκληπιού 1, 1ος Όροφος), από την ηλεκτρονική σελίδα του Χ.Α. (http://www.ase.gr), από τα γραφεία της εταιρείας (Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, 121 32 Περιστέρι Αττικής) καθώς και από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.klonatex.com). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (τηλ. 210 5708000).
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
Ανακοίνωση - H εταιρεία ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 9,6% των μετοχών (24.712 μετοχές) της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΕ απο τον κο Τριανταφύλλου προς τη ΝΗΡΕΥΣ, βάσει της προέγκρισης της σχετικής συμβάσεως κατ'άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 που είχε δοθεί ομόφωνα απο την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2005. Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα είχε ορισθεί στο συνολικό ποσό των 250.000 ΕΥΡΩ, αφού ελήφθη υπόψη σχετική έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή επί της εσωτερικής αξίας των πωλουμένων μετοχών, και θα καταβληθεί με πίστωση έως τα τέλη του 2005. Ως εκ τούτου η εταιρεία κατέχει πλέον ποσοστό 98,53 % των μετοχών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΕ. Ανακοινώνεται επίσης ότι δυνάμει της από 18-8-2007 σχετικής συμβάσεως, η εταιρεία προχώρησε σε λύση του από 3/9/2001 προσυμφώνου που είχε συνάψει με τον κο Κωνσταντίνο Μπόκα για την απόκτηση ποσοστού 30% της εταιρείας PLANGTON A.E. έναντι προκαταβολής που ανήλθε συνολικά στο ποσό των 880.410,85 ΕΥΡΩ, λόγω αιτία μη επακολουθήσασας. Με το ίδιο ως άνω συμφωνητικό συμφωνήθηκε η ολοσχερής επιστροφή του προκαταβληθέντος ποσού.
ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Δελτίο Τύπου - Η εταιρία ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει: «1. Πραγματοποιήθηκαν στις 15/7/2005 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων - κατόχων κοινών και κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ. Συμμετείχαν μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετοχών που εκπροσωπούσαν ποσοστό 25,50 % και μέτοχοι - κάτοχοι προνομιούχων μετοχών που εκπροσωπούσαν ποσοστό 23,70%. Κατά τις παραπάνω Γενικές Συνελεύσεις αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάκληση της προηγηθείσας αύξησης που είχε αποφασισθεί με την από 16/06/2004 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων - κατόχων κοινών μετόχών και την από 29/06/2004 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων - κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σε συμμόρφωση προς την Κ2-4812/18.04.2005 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης, επικυρώθηκε ομόφωνα η εκλογή των Παναγιώτη Τσικούδη του Νικολάου και Κωνσταντίνου Χριστοφορίδη του Ηλία ως μελών του Δ.Σ., οι οποίοι είχαν εκλεγεί σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. Απόφαση για νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν ελήφθη, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας. Τέλος, απόφαση για νέο επιχειρηματικό σχέδιο δεν ελήφθη, έως όταν εξασφαλισθούν οι πόροι χρηματοδότησής του. 2. Συνεκλήθη Γ.Σ. της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας και εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. αυτής, με Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Δουκίδη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ανδρέα Ιγγλέση, και Μέλη τους κ.κ. Περικλή Ταλαντόπουλο, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο και Κωνσταντίνο Σγουρό.»
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2005 η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με την παρουσία του 59,23% των μετόχων και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. Με ομόφωνη απόφαση η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση ζημιών ποσού Euro 29.628.715,94 με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Euro 0,58. 2. Με ομόφωνη απόφαση η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων αποθεματικών Ν. 2065/1992 κατά Euro 1.532.519,79 με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Euro 0,03. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε Euro 94.505.387,05 διαιρούμενο σε 51.083.993 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 1,85 η κάθε μία. 3. Με ομόφωνη απόφαση η Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας αναφορικά με τις ως άνω μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.
IMAKO MEDIA A.E.
Ανακοινώσεις - Α/ Η Imako Media S.A.και η μεγαλύτερη εκδοτική εταιρία στον κόσμο Time Inc, ανακοινώνουν τη συμφωνία για την έκδοση του κορυφαίου αμερικάνικου γυναικείου περιοδικού REAL SIMPLE στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2005. To REAL SIMPLE, λανσαρίστηκε στις ΗΠΑ το Μάρτιο του 2000 και σημείωσε γρήγορα μεγάλη επιτυχία τόσο μεταξύ των αναγνωστών όσο και μεταξύ των διαφημιζόμενων. Η κυκλοφορία του περιοδικού έχει πλέον τετραπλασιαστεί και κινείται σε μια βάση 1,8 εκατομμυρίων τευχών, με αύξηση κατά 30% στον όγκο διαφημιστικών καταχωρήσεων. Η δύναμη του τίτλου του REAL SIMPLE, φαίνεται από τις πολυάριθμες βραβεύσεις που έχει λάβει, μεταξύ των οποίων και 4 υποψηφιότητες στα National Magazine Awards. Επίσης, βρίσκεται στη Νο1 θέση στη Hot list του έγκυρου AdWeek, με τα 10 κορυφαία περιοδικά του 2004 και του 2005. Η Imako, με ηγετική θέση στο χώρο των lifestyle περιοδικών στην Ελλάδα, εκδίδει το REAL SIMPLE της Time Inc, με στόχο να δώσει στη σύγχρονη Ελληνίδα λύσεις, που θα κάνουν τη ζωή της ευκολότερη. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των δύο εταιριών στο χώρο των lifestyle περιοδικών αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία του REAL SIMPLE και στην Ελλάδα. Η Time Inc., θυγατρική εταιρία της Time Warner Inc., εκδίδει 140 τίτλους. Οι κύριοι τίτλοι της περιλαμβάνουν κορυφαίες εκδόσεις όπως Time, InStyle, People, Sports Illustrated, Fortune και REAL SIMPLE. Β/ Η IMAKO MEDIA SA ανακοινώνει την σύναψη στρατηγικής μακροχρόνιας συνεργασίας με την νεοϊδρυθείσα στην Ελλάδα, θυγατρική της Win plc, εταιρία Win South East Europe SA, στους τομείς Mobile Marketing, Wireless Data Services και Mobile Content. Οι δύο εταιρίες θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η δραστηριότητα του τμήματος της Imako Interactive θα παρέχεται πλέον αποκλειστικά από την Win South East Europe SA. Η Imako Media SA μεταβίβασε στη Win South East Europe SA πάγια στοιχεία ενεργητικού άμεσα σχετιζόμενα με τη λειτουργία του τμήματος της Imako Interactive, εσωτερικά αναπτυσσόμενο λογισμικό και τεχνογνωσία έναντι συνολικού τιμήματος 1.062.693. Η WIN plc είναι μια από τις κορυφαίες βρετανικές εταιρείες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας. Από τον Οκτώβριο του 2004 οι μετοχές της WIN plc διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Γνωστοποίηση - Σύμφωνα με το ?ρθρο 4 παρ. 1 της Απόφασης 5/204/14-11-2000 της Ε.Κ., η εταιρεία ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί ότι: Σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2005, και σύμφωνα με το από 14/07/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ απέκτησε 1.216 ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 20,17% της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 1.209.920. Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 100%, καθώς η εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 79,83% πριν την ως άνω εξαγορά.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Γνωστοποιήσεις - Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ με επιστολές της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Α. Σας γνωστοποιούμε ότι ο κ. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας μας, σύμφωνα με το Π.Δ. 51/1992 ενημέρωσε την εταιρία μας, ότι την 15/7/2005 αγόρασε 283.620 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 216.660 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, αξίας 760.326,96 ευρώ ή ποσοστό 1,9% των κοινών μετά ψήφου μετοχών και 3,63% των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της εταιρίας Ποσοστό κοινών μετά ψήφου μετοχών προ της συναλλαγής 0,13%. Ποσοστό κοινών μετά ψήφου μετοχών μετά την συναλλαγή 2,02%. Ποσοστό προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών προ της συναλλαγής 0,23%. Ποσοστό προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών μετά την συναλλαγή 3,86%. B. Σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρία μας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. έλαβε με ημερομηνία 18/07/2005 ακριβή γνώση της πραγματοποιηθείσης συναλλαγής με την μεταβολή που επήλθε επί του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α. που κατέχει στα χρεόγραφά της η ASTOTECH LIMITED. Συγκεκριμένα πριν την μεταβολή: Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών ήταν 5,85% και ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ήταν 873.724. Μετά την μεταβολή: Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών έγινε 0. Το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η ASTOTECH LIMITED επί της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α. πριν την μεταβολή ήταν 5,38% και μετά την μεταβολή μηδενίστηκε. Ο αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της εν λόγω εισηγμένης είναι 14.924.764 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών είναι 5.969.900. Οι ανωτέρω μεταβολές προήλθαν από την εκχώρηση στις 15/07/2005 873.724 κοινών ονομαστικών μετοχών και 250.000 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ημερομηνία γνωστοποίησης της μεταβολής προς το Χ.Α. είναι η 18/07/2005. Γ. Σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρία μας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ενημερώθηκε με ημερομηνία 18/07/2005 από την κα Χρυσάνθη Γεωργακοπούλου, σύζυγο του κ. Χρήστου Γεωργακόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας μας, ότι απέκτησε την 14η Ιουλίου 2005, 3.410 κοινές μετά ψήφου μετοχές της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., αξίας ευρώ 5.733,00. Δ. Σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρία μας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ενημερώθηκε με ημερομηνία 18/07/2005 από την κα Ελένη Γεωργακοπούλου, θυγατέρα του κ. Χρήστου Γεωργακόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας μας, ότι διέθεσε την 13η Ιουλίου 2005, 74.110 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 55.550 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., αξίας ευρώ 125.987,00 και 71.104,00 αντίστοιχα.»
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Α/ Σύμφωνα με το άρθρο 10 της 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. και σε συνέχεια της από 1/7/2005 προαναγγελίας του Ελληνικού Δημοσίου που δημοσιεύτηκε στο Η.Δ.Τ. σχετικά με τη πώληση μέχρι 52.450.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Ο.Π.Α.Π. ΑΕ (ήτοι ποσοστό 16,44%) κατά τη χρονική περίοδο από 13/7/2005 μέχρι και 29/7/2005 στα πλαίσια της διάθεσής τους με συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και Εξωτερικό, η ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ γνωστοποιεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο διενήργησε τις ακόλουθες πωλήσεις μετοχών της εταιρίας Ο.Π.Α.Π. ΑΕ κατά τη συνεδρίαση της 20/7/2005 μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής ΑΕ: 1) Πώληση 13.075.000 μετοχών της εταιρίας Ο.Π.Α.Π. ΑΕ στην τιμή 24,14 Euro ανά μετοχή, 2) Πώληση 37.500 μετοχών της εταιρίας Ο.Π.Α.Π. ΑΕ στην τιμή 21,73 Euro ανά μετοχή. Η ανωτέρω γνωστοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια τελικής αναφοράς λόγω της ολοκλήρωσης των συναλλαγών. Β/ Η εταιρία EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σε συνέχεια της από 1/7/2005 προαναγγελίας του πελάτη μας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ προς το Χ.Α., που αφορά γνωστοποιήσεις προθέσεων συναλλαγών πωλήσεων, επί των κοινών μετοχών της εισηγμένης εταιρίας Ο.Π.Α.Π. ΑΕ και βάσει του άρθρου 10 παρ. 1 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., η εταιρία μας ως μία από τις ορισθείσες ΕΠΕΥ από τον ανωτέρω πελάτη για την κατάρτιση των συναλλαγών, προβαίνει στην τελική αναφορά (λόγω ολοκλήρωσης της συναλλαγής) των συναλλαγών που εκτελέστηκαν από την εταιρία μας και που έχουν ως εξής: 20/7/2005 Προσυμφωνημένη Συναλλαγή Πώλησης 37.500 Ο.Π.Α.Π. στην τιμή 21,73 Euro. 20/7/2005 Προσυμφωνημένη Συναλλαγή Πώλησης 7.910.375 Ο.Π.Α.Π. στην τιμή 24,14 Euro. 20/7/2005 Προσυμφωνημένη Συναλλαγή Πώλησης 5.164.625 Ο.Π.Α.Π. στην τιμή 24,14 Euro.» Γ/ Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., το Ελληνικό Δημόσιο, μέτοχος με ποσοστό 50,81% στην εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε., με επιστολή του προς το Χ.Α. την 01/07/2005, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί σε πώληση μέχρι 52.450.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 16,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 13/07/2005 έως 29/07/2005, στα πλαίσια της συνδυασμένης προσφοράς των μετοχών ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ ως μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου - μεταξύ άλλων - ορισθείσα από το Ελληνικό Δημόσιο για την κατάρτιση της συναλλαγής πώλησης στα πλαίσια τελικής αναφοράς, γνωστοποιεί ότι κατά την συνεδρίαση της 20/07/2005 πραγματοποίησε: - την πώληση 7.910.375 μετοχών της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε. στην τιμή των 24,14 ευρώ ανά μετοχή, - την πώληση 5.164.625 μετοχών της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε. στην τιμή των 24,14 ευρώ ανά μετοχή, - την πώληση 37.500 μετοχών της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε. στην τιμή των 21,73 ευρώ ανά μετοχή. Δ/ Σε συνέχεια της από 1/7/2005 προαναγγελίας του Ελληνικού Δημοσίου προς το Χ.Α., που αφορά γνωστοποιήσεις προθέσεων συναλλαγών πωλήσεων επί των κοινών μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε. και βάσει του άρθρου 10 παρ. 1 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως ένα από τα ορισθέντα μέλη από τον ανωτέρω πελάτη για την κατάρτιση των συναλλαγών αυτών, προβαίνει στην τελική αναφορά (λόγω πέρατος της συναλλαγής), που έχει ως εξής: 20/7/2005: Προσυμφωνημένη συναλλαγή πώλησης: 7.910.375 μετοχές ΟΠΑΠ Α.Ε. στην τιμή 24,14 ευρώ, 5.164.625 μετοχές ΟΠΑΠ Α.Ε. στην τιμή 24,14 ευρώ και 37.500 μετοχές ΟΠΑΠ Α.Ε. στην τιμή 21,73 ευρώ.
ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Προαναγγελία Συναλλαγών - Η ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με την από 21/7/2005 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., την κάτωθι προαναγγελία συναλλαγών: Στοιχεία υπόχρεου: ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 20%: Απευθείας 22,72%, Εμμεσα 4,91%, Σύνολο: 27,63%. Επωνυμία εταιρίας: ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ. Κατηγορία μετοχών: Κοινές. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 170.000 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 25/7/2005 έως 29/7/2005. Μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Δελτίο Τύπου - Η εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει: «Αναφερόμενοι σε δημοσιεύματα δύο εφημερίδων του ομίλου ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.: Α. Στο δημοσίευμα, που έχει καταχωρηθεί στο φύλλο της 13/07/05 της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ, στο οποίο, υπό τον τίτλο ''Σκληρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ για τις καθυστερήσεις στα έργα στον Μαλιακό" και τον υπότιτλο: ''Βαριές ευθύνες Εμφιετζόγλου για το φονικό πέταλο", αναφέρεται ότι τα έργα του Μαλιακού έχουν μπλοκαριστεί επί δυόμισι και πλέον χρόνια, με ανυπόστατες και ατεκμηρίωτες προσφυγές και σκανδαλολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα δικαστήρια..., Β. Στο δημοσίευμα, που έχει καταχωρηθεί στο φύλλο της 13/07/05 της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ στο οποίο, υπό τον τίτλο ''Ο Εμφιετζόγλου μπλόκαρε τον Μαλιακό", και τον υπότιτλο: ''Ο εκλεκτός της ΝΔ επιχειρηματίας προκάλεσε με τις προσφυγές του καθυστερήσεις στα έργα του Μαλιακού, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηρίζει σκάνδαλο την εκ των υστέρων συμμετοχή του στο τμήμα Θερμοπυλών - Λαμίας", αναφέρεται ότι αποτελεί ''μέγα ηθικό, κοινωνικό και οικονομικό σκάνδαλο" η συμμετοχή της ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ στο παραπάνω έργο. Επισημαίνουμε ότι και στα δύο αυτά δημοσιεύματα παρέχεται ανακριβής και ψευδής πληροφόρηση προς το επενδυτικό κοινό και δια τούτο σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 5 της αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, τα εξής: 1. Το έργο ''Κατασκευή τμημάτων αυτ/μου από Α.Κ. Θερμοπυλών μέχρι νέα κοίτη Σπερχειού και από Α.Κ. Ροδίτσας μέχρι Α.Κ. Αγίας Μαρίνας, ως επέκταση του άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα Σκάρφεια - Λαμία - Ράχες" δημοπρατήθηκε το Μάιο του 2003 με την τότε ισχύουσα μέθοδο του Μαθηματικού Τύπου. 2. Για το παραπάνω έργο η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. είχε υποβάλει την πλέον συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο προσφορά με έκπτωση της τάξης του 14,20%. Ωστόσο, με βάση τον Μαθηματικό Τύπο, προσωρινός μειοδότης θεωρήθηκε εταιρεία που υπέβαλε προσφορά με μικρότερη έκπτωση (10,42%), ενώ η προσφορά της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. απερρίφθη ως ''υπερβολικά χαμηλή...". 3. Η Εταιρεία μας άσκησε τα νόμιμα δικαιώματα για την διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων της, στο πλαίσιο της διαδικασίας του ως άνω διαγωνισμού. Είναι απολύτως ανακριβές ότι οι ''προσφυγές της στην Ε.Ε. θεωρήθηκαν ατεκμηρίωτες και απορρίφθηκαν". Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέγνωσε σοβαρές παρατυπίες κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και γι' αυτό ζήτησε το πάγωμα της διαδικασίας. Η κατάργηση του Μαθηματικού Τύπου, οι διαβεβαιώσεις των ελληνικών αρχών περί διόρθωσης του συστήματος ανάθεσης δημοσίων έργων αλλά, κυρίως, η παραίτηση της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. από την περαιτέρω άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων της στα ευρωπαϊκά όργανα, ως ένδειξη αισθήματος ευθύνης, το οποίο και αποσιωπάται, επέτρεψαν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 4. Είναι επιεικώς υπερβολικός ο ισχυρισμός ότι κάποια εργοληπτική εταιρεία μπορεί να ευθύνεται για την μη ολοκλήρωση της ΠΑΘΕ. Είναι επίσης αποκαλυπτικό το ότι ακόμη και σήμερα, δύο χρόνια μετά την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές απαλλοτριώσεις για την έναρξη κατασκευής του έργου. 5. Ειδικότερα καθ' όσον αφορά στο συγκεκριμένο έργο, με την απόφαση 998/ 29.12.2004 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε υποβάλλει η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και εκρίθη ότι: ''η Προϊσταμένη Αρχή (βλ. Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) παρανόμως αρνήθηκε να ασκήσει νόμιμη αρμοδιότητά της, να εξετάσει δηλαδή τις αντιρρήσεις της αιτούσας (βλ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.)..." και η απόφαση του ΣτΕ καταλήγει: ''Και ναι μεν η Διοίκηση επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην ανάγκη άμεσης βελτίωσης του οδικού δικτύου λόγω της αυξημένης επικινδυνότητάς του, όπως προκύπτει από πληθώρα ατυχημάτων που έχουν συμβεί σε αυτό... το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει εξίσου την κατασκευή των δημοσίων έργων από εργοληπτικές επιχειρήσεις, στις οποίες η ανάθεση της σχετικής συμβάσεως έχει γίνει με νόμιμο τρόπο...".»
EUROMEDICA A.E.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 28/6/2005, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 23.807.790 μετοχές εκ των οποίων οι 23.579.680 με δικαίωμα ψήφου σε αναλογία 77,54% του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: Θέμα 1ον: Ανάκληση των αποφάσεων της από 15 Νοεμβρίου 2004 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. 2.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. 3. Αλλα θέματα και ανακοινώσεις. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την ανάκληση των αποφάσεων της Έκτακτης Γ.Σ. της 15ης Νοεμβρίου 2004 που αφορούσαν τα παραπάνω αναφερθέντα θέματα λόγο παρέλευσης της προθεσμίας που ορίζεται στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 11 του Ν.2190/20. Θέμα 2ον: Επανέγκριση της αποφάσεως της από 15.11.2004 έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την εισήγηση του Προέδρου της για την επανέγκριση της από 15/11/2004 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων για την αύξηση του ΜΚ κατά 10.135.352 ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 9 παλαιές και με τιμή διάθεσης 1,50 ευρώ η κάθε μετοχή. Η αύξηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο Ν. 2190/20. Θέμα 3ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Θέμα 4ον: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του σχετικού προσαρτήματος ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2004 μέχρι 31.12.2004 της Εταιρίας, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, μετά προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τον ισολογισμό, τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, και το σχετικό Προσάρτημα της εταιρείας καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2004. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκε, σύμφωνα με τον νόμο περί εταιρικής Διακυβέρνησης άρθρο 2 παρ 4 Ν. 3016/2002, η ετήσια έκθεση του ΔΣ σχετικά με τις συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες του άρθρου 42 παρ. 5 του ΚΝ 2190/20. Θέμα 5ον: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2004. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2004. Θέμα 6ον: Έγκριση διανομής μερίσμάτος από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2004. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την διανομή μερίσματος τρία λεπτά (0,03 ευρώ) ανά μετοχή για την χρήση 2004 (1/1/04-31/12/04). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας έως και την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 28ης Ιουνίου 2005. Από την 29η Ιουνίου 2005, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Ημερομηνία εκκίνησης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 26η Αυγούστου 2005. Θέμα 7ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την εκλογή για την χρήση 1/1-31/12/2005 ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Ανδρέα Τσαμάκη του Δημητρίου, της ελεγκτικής εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου της ιδίας ελεγκτικής εταιρείας. Θέμα 8ον: Εγκριση αποδοχών των υπαλλήλων μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2004,οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου και καθορισμός των μισθών αυτών για τη νέα χρήση 2005, καθώς επίσης και έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τους μισθούς που κατεβλήθησαν στον Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο και στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας για την παροχή εξηρτημένης εργασίας πέρα των καθηκόντων τους ως μέλη του ΔΣ της εταιρείας. Ενέκρινε επίσης την συνέχιση της εργασίας τους και για το έτος 2005 με τις τυχόν συμφωνηθείσες εντός του έτους αυξήσεις. Τέλος εγκρίθηκαν αμοιβές που καταβλήθηκαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20. Θέμα 9ον: Αμοιβές μελών Δ.Σ. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή αμοιβής από τα φορολογηθέντα κέρδη χρήσης 2005 σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Το ποσό αυτό αποτελεί την αποζημίωση του για την προσφορά εργασίας ως μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται για την προσφορά εργασίας τους ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. Θέμα 10ον: Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ιδίως της αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους με νέο ανεξάρτητο. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την εκλογή δύο νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του. Πιο συγκεκριμένα η Γ.Σ. εγκρίνει παμψηφεί την εκλογή 1. του κου Δημοσθένη Μηλιαρά του Εμμανουήλ σε αντικατάσταση του κου Σωτηρόπουλου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους και 2. του κου Νανόπουλου Δημητρίου του Βάιου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κου Πέτρου Νικολαϊδη επίσης ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ο οποίος επίσης υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους. Η ως άνω αντικατάσταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 3 παρ 1 του Ν 3016/2002 (περί εταιρικής Διακυβέρνησης) Τα νέα μέλη εκλέχθηκαν για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ. Θέμα 11ον: ?λλα θέματα και ανακοινώσεις. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα έξοδα της χρήσης όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στα έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ.
COSMOTE A.E.
Ανακοίνωση - H COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι έχει ήδη ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 16ης Ιουνίου 2005, θα προβεί σε διανομή υπόλοιπου μερίσματος για τη χρήση 2004 συνολικού ύψους ευρώ 0,57 ανά μετοχή στους εγγεγραμμένους μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2005 Μετόχους της COSMOTE. Η διανομή του παραπάνω ποσού στους Μετόχους, η οποία θα αρχίσει την Τρίτη 12 Ιουλίου 2005, θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 12.7.2005 μέχρι και 31.12.2005 από την Τράπεζα Πειραιώς (Τμήμα Θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς, οδός Αριστείδου 4, 1ος όροφος Αθήνα, Τ.Κ. 10559, τηλ. 210 3288747), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.), αποκλειστικά μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των Μετόχων στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες). Μετά την 31.12.2005, η καταβολή του παραπάνω ποσού στους Μετόχους θα πραγματοποιείται μέσω του ταμείου της Εταιρίας στην διεύθυνση Κηφισίας 44, Μαρούσι Αττικής, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, από τις 11 π.μ. μέχρι τις 14 μ.μ., κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης των δικαιούχων με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της COSMOTE (τηλ. 210 6177 528). Επίσης, σημειώνεται ότι η καταβολή του μη εισπραχθέντος μερίσματος για τις χρήσεις 2000 και 2001, θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ). Για την είσπραξη του μερίσματος για τις χρήσεις 2000 και 2001, οι κ.κ. Μέτοχοι θα προσκομίζουν στα καταστήματα της ΕΤΕ την σχετική βεβαίωση δικαιούχου μερίσματος που τους έχει ήδη αποσταλεί ταχυδρομικά. Η καταβολή των μη εισπραχθέντων μερισμάτων για τις χρήσεις 2002 και 2003 θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του ταμείου της Εταιρίας στην διεύθυνση Κηφισίας 44, Μαρούσι Αττικής, στις ημέρες και ώρες που αναφέρονται ανωτέρω. Τέλος, η καταβολή των μη εισπραχθέντων προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2004 και μη διανεμηθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους ευρώ 0,90 ανά μετοχή, που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28ης Φεβρουαρίου 2005, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι και τις 31.12.2005. Μετά την 31.12.2005, η καταβολή του παραπάνω ποσού στους κ.κ. Μετόχους θα πραγματοποιείται μέσω του ταμείου της Εταιρίας, στις ημέρες και ώρες που αναφέρονται ανωτέρω. Μερίσματα χρήσεων 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 που δεν θα εισπραχθούν μέχρι 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 και 31.12.2010 αντίστοιχα, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου της COSMOTE (τηλ. 210 6177528 ή 210 6177790).
MEDICON HELLAS A.E.
Ανακοίνωση - Το Δ.Σ. της Εταιρείας MEDICON HELLAS AE ανακοινώνει ότι, κατά την συνεδρίασή του της 15/7/2005, αποφάσισε να ρευστοποιηθούν τα κλασματικά δικαιώματα που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 30/6/2004 και το προϊόν της ανωτέρω ρευστοποιήσεως να αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους. Η ρευστοποίηση των κλασματικών υπολοίπων που αντιστοιχούν σε 151 μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η μία, θα πραγματοποιηθεί με πώληση μέσω του Χ.Α. κατά το χρονικό διάστημα από 25/7/2005 έως και 29/7/2005 από την ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ. Δικαιούχοι του προϊόντος της πώλησης, κατ' αναλογία κλάσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κ.Α.Α. στις 30/6/2004 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. Η καταβολή του προϊόντος της πώλησης των κλασματικών υπολοίπων προς τους δικαιούχους, θα αρχίσει από την 1/8/2005 και θα πραγματοποιείται, μέχρι και την 31/12/2005, με δύο εναλλακτικούς τρόπους: 1. Απευθείας στους δικαιούχους μετόχους από τα γραφεία της εταιρείας στο Γέρακα Αττικής (Μελίτωνα 5). Για την είσπραξη του κλασματικού δικαιώματος απευθείας από τους δικαιούχους μετόχους, οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας τους, το Α.Φ.Μ. τους καθώς και τα στοιχεία τους στο Σ.A.T. (Μερίδα και Λογαριασμό Αξιών). Η είσπραξη του κλασματικού δικαιώματος από τρίτο, είναι δυνατή, εφ' όσον προσκομίσει, εκτός από τα ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. 2. Με πίστωση του λογαριασμού του μετόχου που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα όλη την παραπάνω περίοδο, κατόπιν σχετικής υπόδειξης & ανέκκλητης εξουσιοδότησης του, μέσω fax ή επιστολής, του χειριστού του λογαριασμού αξιών του στο ΣΑΤ ή του εκτελούντος χρέη θεματοφύλακα, αναφέροντας απαραίτητα τον αριθμό μερίδας ΣΑΤ του μετόχου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-6606129 (Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Τράκας). Όταν παρέλθει η 31/12/2005 ο μέτοχος θα πρέπει να συνεννοηθεί με την εταιρία για τον τρόπο που θα εισπράξει το μέρισμά του.
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/6/2005 αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1 + 2) Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01. - 31.12.2004 και οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων). 3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 2004 με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων). 4) Εκλέχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2005 με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων). Είναι ο ελεγκτικός οίκος GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127). Τακτικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος του Αθανασίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11851) και αναπληρωματικός η κ. Αθανασία Αραμπατζή του Μιχαήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12821). 5) Εγκρίθηκε, με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων), η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 774.706,32 ευρώ που ισοδυναμεί σε μέρισμα 0,051 ευρώ ανά μετοχή. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας για την χρήση 01.01. - 31.12.2004 γίνεται ως ακολούθως: 1. Τακτικό αποθεματικό: 69.448,58 2. Μερίσματα πληρωτέα: 774.706,32. 8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο: 5.565.524,06. ΣΥΝΟΛΟ: 6.409.678,96. Η Γ.Σ. αποφάσισε επίσης, με την ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία, η πληρωμή του μερίσματος να αρχίσει στις 2/8/2005. Από αυτή την ημερομηνία έως και την 30/9/2005 η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται μέσω των χειριστών, ενώ από την 1/10/2005 θα πραγματοποιείται στην έδρα της εταιρείας στον ?λιμο, Λεωφ. Αλίμου 7. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν διά του Τύπου. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι της 30.6.2005. 6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων).
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β, η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑE ανακοινώνει ότι την 30η/6/2005, πραγματοποιήθηκε, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 77,631% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.210.480 μετοχές και ψήφοι έναντι 8.000.000 του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα. Συγκεκριμένα: 1) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2004 έως 31/12/2004 τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και τον Πίνακα Διαθέσεως Κερδών της χρήσης 2004. Έγινε μνεία ότι για την εταιρική χρήση (1-1-2004 έως 31-12-2004) η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα, γιατί ο νόμος ορίζει ως προϋπόθεση γι' αυτό, την πλήρη απόσβεση των εξόδων εγκατάστασης ή το υπόλοιπό τους να είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπόλοιπου των κερδών εις νέο. 2) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004. 3) Εξέλεξαν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-2005 έως 31-12-2005 ως Τακτικό Ελεγκτή, τον Ορκωτό Ελεγκτή μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ κ. Μιχαήλ Καππούς του Ξενοφώντα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13361 και ως Αναπληρωματικό ελεγκτή, τον Ορκωτό ελεγκτή μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. κ. Αστέριο Κουφό του Ιωάννη, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 13621 και καθορίστηκαν οι αμοιβές τους, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με αυτές που θα καθορίσει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 4) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2004 και προενέκριναν τις αμοιβές αυτών για την χρήση 2005. 5) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, την σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρ. 23α του ΚΝ 2190/1920. 6) Επικύρωσαν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, την εκλογή της κας ?ννας Κοντοδήμου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κου Αντωνίου Μιχόπουλου. 7) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, μισθούς μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920. 8) Παρείχαν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκόμενων την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γ.Σ. 9) Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.
ΖΗΝΩΝ Α.Ε.
Γνωστοποίηση - Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 30/6/2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την απόφαση του από 1/7/2005 Διοικητικού της Συμβουλίου για μία πενταετία, ήτοι έως 30/6/2010, ως εξής: Αθανάσιος Οικονομόπουλος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. Αντώνιος Οικονόμου, Αντιπρόεδρος. Ιωάννης Σεργόπουλος, Σύμβουλος. Παναγιώτης Τσατσούλης, Σύμβουλος. Εμμανουήλ Μαρκογιαννάκης, Σύμβουλος. Κωνσταντίνος Καρακώστας, Σύμβουλος. Θωμάς Αχείμαστος, Σύμβουλος. Εξ αυτών οι κ.κ. Οικονομόπουλος και Οικονόμου είναι εκτελεστικά μέλη. Εκ των υπολοίπων πέντε μη εκτελεστικών μελών οι κ.κ. Μαρκογιαννάκης και Καρακώστας είναι ανεξάρτητα μέλη.
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
Γνωστοποίηση - Γνωστοποιείται από την εταιρία η τροποποιημένη απόφαση επί του 4ου θέματος της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2005 με θέμα: "Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01/01/2004-31/12/2004 και πληρωμή μερίσματος": «Μετά από διαλογική συζήτηση επί της προτάσεως του Δ.Σ. για την διάθεση των κερδών της χρήσεως 2004 και μετά από ψηφοφορία ομόφωνα η Γ.Σ.: Εγκρίνει την πρόταση του Δ.Σ.: α) για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2004 0,04 ευρώ ανά μετοχή ήτοι 13.024.190 μετοχές επί 0,04 ευρώ/μετοχή συνολικά μέρισμα 520.967,60 ευρώ. β) για τη διάθεση ποσού 75.000,00 ευρώ για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. γ) για το σχηματισμό Αποθεματικού για Ίδιες μετοχές ύψους 244.979,20. δ) για το Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 3220/2004 ύψους 350.000,00 ευρώ. ε) για το Αφορολόγητο Αποθεματικό από κέρδη πωλήσεων, συμμετοχών και χρεογρ. ύψους 16.157,90 ευρώ. Τροποποιεί: 1. την πρόταση του Δ.Σ. ως προς το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον και αποφασίζει το σχηματισμό Έκτακτου Φορολογηθέντος Αποθεματικού ύψους 1.000.000,00 ευρώ από το Υπόλοιπο Κερδών Προηγουμένων χρήσεων, για λόγους ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρείας, και συντάσσει τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, προσαρμόζοντας και τους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως: 2.179.421,09. Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/μάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων: 2.390.473,49. ΣΥΝΟΛΟ: 4.569.894,58. Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος: 731.479,10. 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι: 3.603,66. Κέρδη προς διάθεση: 3.834.811,82. Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό: 75.000,00. 2. Πρώτο μέρισμα: 520.967,60. 5. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές: 244.979,20. 5α. Εκτακτα αποθεματικά: 1.000.000,00. 6α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3220/2004: 350.000,00. 6β. Αφορολόγητο αποθεματικό από κέρδη πωλήσεων, συμμετοχών & χρεογρ.: 16.157,90. 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 1.627.707,12.»
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Γνωστοποίηση - Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, η εταιρία γνωστοποιεί ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας έχει ως εξής: 1. Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 2. Σπηλάνης Ευθύμιος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 3. Τζώρτζης Παναγιώτης του Θεοδώρου, Μέλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 4. Γκότσης Χαράλαμπος, Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 5. Λυμπεράκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του Νέου Δ.Σ. ορίστηκε πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γ.Σ. του Α εξαμήνου του έτους 2010. Το Δ.Σ. αναθέτει την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας στον πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θεόδωρο Τζώρτζη και του παρέχει όλες τις εξουσίες που πηγάζουν από τα άρθρα 13 και 15 του καταστατικού της εταιρείας.
ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της, στις 30/6/2005, συζητήθηκαν τα θέματα ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 28/4/2005 πρόσκληση του Δ.Σ. της εταιρίας. Κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν συνολικά 18.647.356 μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,958% επί του συνόλου των μετοχών (33.930.000). Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν παμψηφεί και ήταν οι εξής: 1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με 18.647.356 ψήφους, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2004, εγκρίθηκε η διάθεση κερδών, καθώς και η καταβολή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή.- Η Γ.Σ. όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 1η Ιουλίου 2005 και ημερομηνία καταβολής αυτού την 29η Αυγούστου 2005 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει τον τρόπο διανομής αυτού και να δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα. 2. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με 18.647.356 ψήφους, η έκθεση απολογισμού του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2004.3. Αποφασίσθηκε παμψηφεί, ήτοι με 18.647.356 ψήφους, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004. 4. Εξελέγησαν παμψηφεί, ήτοι με 18.647.356 ψήφους, δύο τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2005 και ειδικώτερα: Τακτικοί 1. Προκοπίδης Αντώνιος του Αθανασίου, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511. 2. Ριρής Κυριάκος του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε., Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12111 Αναπληρωματικοί 1. Κασιμάτης Γεώργιος του Παναγιώτη, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.10841. 2. Παπαγεωργίου Αντώνιος του Παντελή, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε., Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11691. Η αμοιβή εκείνων που θα απασχοληθούν θα είναι αυτή που θα εγκρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που καθορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ. 5. Χορηγήθηκε παμψηφεί, ήτοι με 18.647.356 ψήφους, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Επειδή για την συζήτηση του θέματος αυτού είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού της εταιρίας απαρτία των 2/3 και δεδομένου ότι αυτή δεν εξασφαλίσθηκε κατά την συνεδρίαση της Γ.Σ. της 30/6/05, αποφασίσθηκε παμψηφεί, ήτοι με 18.647.356 ψήφους, να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. προκειμένου να συγκαλέσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 18 Ιουλίου 2005. 7. Επειδή για την συζήτηση και αυτού του θέματος είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού της εταιρίας απαρτία των 2/3 και δεδομένου ότι αυτή δεν εξασφαλίσθηκε κατά την συνεδρίαση της Γ.Σ. της 30/6/05, αποφασίσθηκε παμψηφεί, ήτοι με ψήφους, να συζητηθεί στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, κατά τα ανωτέρω, στις 18 Ιουλίου 2005. 8. Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 18.647.356 ψήφους, να μην γίνει απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. έως ότου υπάρξει ευνοϊκό για την εταιρία φορολογικό καθεστώς και το θέμα να ξανασυζητηθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση. 9. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Η Γ.Σ. ομόφωνα, ήτοι με 18.647.356 ψήφους, αποδέχθηκε την ως άνω ενημέρωση του Προέδρου ως πλήρη και κατατοπιστική. Διάφορες ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τα έργα που ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσεως 2004, για τις εξελίξεις στο ζήτημα της μεταφοράς συντελεστού δομήσεως και την δυνατότητα που έχει η εταιρία για κατασκευή επί πλέον κτιρίων κατ' εφαρμογή του θεσμού αυτού, καθώς και για τα οφέλη της εταιρίας από τα συμβόλαια χρηματοδοτικών μισθώσεων που έχει υπογράψει μέχρι σήμερα. Ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Αρμόδιος Βωβός ενημέρωσε τους μετόχους για την αύξηση της καθαρής θέσης της εταιρία άνω του 100% από το 2002 έως το Α' τρίμηνο του 2005, για τον στόχο της εταιρίας να επιτύχει ξανά διπλασιασμό την επόμενη τριετία, για δύο έργα, στο Μαρούσι και το Δέλτα Φαλήρου, που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και για τα οποία έχουν υπογραφεί μακροχρόνιες συμβάσεις με δύο πολυεθνικές εταιρίες (Village Roadshow και Media Markt), έργα που αποδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου των εμπορικών - ψυχαγωγικών κέντρων. Αναφέρθηκε επίσης στην προσδοκώμενη ανάπτυξη στον τομέα των γραφειακών χώρων η αναμένεται να συντελεστεί αφ' ενός μεν μέσω επαναεφαρμογής της Μ.Σ.Δ. και αφ' ετέρου μέσω της αξιοποίησης καινούργιων οικοπεδικών εκτάσεων τις οποίες η εταιρία έχει ήδη εντοπίσει. Τέλος ανέπτυξε τον τρίτο τομέα ανάπτυξης της Εταιρίας, που είναι οι παραθεριστικές κατοικίες και οι ξενοδοχειακές μονάδες. Η εταιρία σχεδιάζει να εισέλθει στην αναπτυσσόμενη αγορά εξοχικής κατοικίας με ένα μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικό έργο στον Γαλατά Πόρου, σε οικόπεδο 89.000 μ2 που περιλαμβάνει ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα σε λειτουργία και ημιτελείς κατοικίες. Το δεύτερο οικόπεδο που θα αναπτυχθεί είτε ως τουριστικό συγκρότημα, είτε ως εξοχικές κατοικίες, συνολικής επιφανείας 62.000,00 μ2, βρίσκεται στην Πουνταζέζα, στο Σούνιο, έργο που είναι προς το παρόν σε αναστολή, δεδομένου ότι αναμένεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το Σεπτέμβριο του 2005, οπότε η εταιρία, είτε θα προχωρήσει βάσει του αρχικού σχεδιασμού, είτε με τα εναλλακτικά σχέδια που έχουμε ήδη επεξεργαστεί. Τέλος αναφέρθηκε σε πιθανές εξαγορές υφιστάμενων χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και στην αναγνώριση της ηγετικής θέσης της εταιρίας, όχι μόνο από έλληνες θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, αλλά και από τα μεγαλύτερα θεσμικά χαρτοφυλάκια του κόσμου, δεδομένου ότι το ποσοστό των ξένων θεσμικών ξεπερνά το 44%. Κλείνοντας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έγκαιρη προσαρμογή της εταιρίας σε περιβάλλον Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία θεωρούμε ότι προσδίδουν μεγαλύτερη διαφάνεια, αξιοπιστία και απεικονίζουν με περισσότερη ακρίβεια την πραγματική - στατική αξία της εταιρίας σε σχέση με τον Ελληνικό Λογιστικό Κώδικα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η καθαρή θέση της εταιρίας, η οποία τετραπλασιάστηκε μέσω Δ.Π.Χ.Π. και στις 31/03/05 ήταν 13,63 ευρώ ανά μετοχή. Στο σημείο αυτό ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας κ. Σταύρος Χατζηαβραάμ επεξήγησε την επίδραση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στα μεγέθη της εταιρίας και του Ομίλου. Αφού εξαντλήθηκε έτσι η ημερήσια διάταξη και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Γνωστοποίηση - Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, η εταιρία γνωστοποιεί ότι καθήκοντα υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Νικολαίδης του Νικολάου.
ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Α.Ε.
Δελτίο Τύπου - Η εταιρία ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει: «Η Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική ΑΕ πραγματοποίησε στις 30/06/2005 την ετήσια γενική της συνέλευση όπου αναλύθηκαν εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας τα πεπραγμένα του έτους 2004. Παράλληλα εγκρίθηκε η αποκοπή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή αυξημένο κατά 20% σε σχέση με την παρελθούσα χρήση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της "ΜΒΔΤ" κ. ?ρης Βωβός μεταξύ άλλων επισήμανε: "Η στρατηγική που έχουμε χαράξει τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή η μετάβαση της εταιρίας από "Ανάπτυξη και Πώληση" ακινήτων σε "Επενδυτή Ακίνητης Περιουσίας", έχει ήδη αποδώσει καρπούς, αφού από το 2002 έως το α? τρίμηνο του 2005 η αύξηση της καθαρής θέσης σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. ξεπέρασε το 100%. Στόχος για την επόμενη τριετία 2005-2007 είναι να πετύχουμε ξανά διπλασιασμό της καθαρής μας περιουσίας. Ήδη στα πλαίσια της στρατηγικής μας δύο σημαντικά projects βρίσκονται σε φάση κατασκευαστικής ολοκλήρωσης, ενώ για το μεγαλύτερο μέρος από αυτά έχουμε ήδη υπογράψει με δύο πολυεθνικές για κλειστά 12ετή συμβόλαια (την Village Roadshow και την Media Markt). Τα δύο αυτά έργα αποδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου των εμπορικών - ψυχαγωγικών κέντρων. Θα πρέπει άλλωστε να σημειώσω ότι μόλις 20 μ2 Εμπορικού Κέντρου αντιστοίχου σε 1.000 κατοίκους στην Ελλάδα, ενώ αντιστοιχούν 150 μ2 ανά 1.000 κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τομέα των γραφειακών χώρων η προσδοκώμενη ανάπτυξη αναμένεται να συντελεστεί αφ' ενός μεν μέσω επαναεφαρμογής του νόμου της "Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης" και αφ' ετέρου μέσω της αξιοποίησης καινούργιων οικοπεδικών εκτάσεων τις οποίες η εταιρία μας έχει ήδη εντοπίσει. Η αισιοδοξία μας για την αγορά αυτή πηγάζει από το γεγονός της αναζήτησης μεγάλου μεγέθους κτιρίων από Ελληνικές και Πολυεθνικές Εταιρίες, καθώς και από το Δημόσιο Τομέα με βασικό σκοπό τη συγκέντρωση των επιμέρους υπηρεσιών τους. Ο τρίτος τομέας ανάπτυξης της εταιρίας είναι οι παραθεριστικές κατοικίες, καθώς και οι ξενοδοχειακές μονάδες. Κατά την τρέχουσα χρήση η ΜΒΔΤ σχεδιάζει να εισέλθει στην αναπτυσσόμενη αγορά εξοχικής κατοικίας με ένα μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικό έργο στον Γαλατά Πόρου, το οποίο περιλαμβάνει ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα σε λειτουργία και ημιτελείς κατοικίες. Το δεύτερο οικόπεδο που θα αναπτυχθεί είτε ως τουριστικό συγκρότημα, είτε ως εξοχικές κατοικίες βρίσκεται στην Πουνταζέζα, στο Σούνιο. Το έργο είναι προς το παρόν σε αναστολή και η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται το Σεπτέμβριο του 2005. Η μεγέθυνση της καθαρής θέσης ανά μετοχή, μπορεί να προέλθει και από πιθανές εξαγορές υφιστάμενων χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή: θέση, ποιότητα ενοικιαστών και μακροχρόνια δεσμευμένα συμβόλαια ικανοποιητικών αποδόσεων. Ιδιωτική Τοποθέτηση Μετά το δεύτερο placement μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2005, κατά το οποίο ο κ. Χαράλαμπος Βωβός μεταβίβασε το 12,76% των μετοχών της ΜΒΔΤ σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, το ποσοστό των ξένων θεσμικών ξεπερνά το 43%, κατατάσσοντας της εταιρίας μας μεταξύ των πρώτων εισηγμένων ελληνικών εταιριών από πλευράς ποσοστού συμμετοχής ξένων θεσμικών κεφαλαίων. Στην μετοχή της Εταιρία μας, τους τελευταίους 9 μήνες τοποθετήθηκαν συνολικά ξένα επενδυτικά κεφάλαια της τάξης των εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ. Διεθνή Λογιστικά πρότυπα Τέλος, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το ότι έγκαιρα η εταιρία προσαρμόστηκε σε περιβάλλον Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία θεωρούμε ότι προσδίδουν μεγαλύτερη διαφάνεια, αξιοπιστία και απεικονίζουν με περισσότερη ακρίβεια την πραγματική - στατική αξία της εταιρίας σε σχέση με τον Ελληνικό Λογιστικό Κώδικα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η καθαρή θέση της εταιρίας, η οποία τριπλασιάστηκε μέσω Δ.Λ.Π. και στις 31/03/05 ήταν 13,63 ευρώ ανά μετοχή.»
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 30.6.2005, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις με ποσοστό απαρτίας 77,78% και αριθμό μετοχών 7.840.194 επί συνόλου 10.080.000 μετοχών. 1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Ε εταιρική χρήση (1.1.2004 έως 31.12.2004), μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. (Με πλειοψηφία 100%). 2) Εγκρίθηκε ο Πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31.12.2004 και ορίσθηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των 0,20 ευρώ. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος για το μέρισμα ορίσθηκε η 1.7. 2005 και έναρξη πληρωμής του η 1.8.2005. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 30.6.2005. Από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2005, η μετοχή της Εταιρίας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2004. Οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias από τη Δευτέρα 1.8.2005, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Το μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους τη Δευτέρα 1.8.2005. (Με πλειοψηφία 100%). 3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2004 έως 31.12.2004. (Με πλειοψηφία 100%). 4) Ανετέθηκε ο έλεγχος της ΣΤ Εταιρικής Χρήσης (1.1.2005 έως 31.12.2005) στην Εταιρία B.K.R. Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ και εκλέχθηκαν: ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. - Βασιλειάδου Μαργαρίτα. - Δαμηλάκος Παναγιώτης και ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές οι κ.κ. - Λυμπέρης Αναγ. Και - Τσαμάκης Ανδρέας (Με πλειοψηφία 100%). (5) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2004 και μέχρι σήμερα, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές-αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. (Με πλειοψηφία 100%). 6) Εγκρίθηκαν οι δαπάνες προβολής και χορηγιών της Εταιρίας για τη χρήση 2004. (Με πλειοψηφία 100%). 7) Το Ελληνικό Δημόσιο, που έχει τη ευθύνη της υλοποίησης του κοινωφελούς έργου της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας σε επανειλημμένες συσκέψεις με τη διοίκηση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αποφάσισε να συνθέσει ένα πλάνο οικονομικών και θεσμικών δράσεων και να διαμορφώσει μια σειρά από ανταποδοτικά οφέλη για την επιχείρηση, τα οποία α) αντισταθμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις από τη διάβαση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας και β) διαμορφώνουν μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για την επιχείρηση, μέσα από σειρά λιμενικών και μη λιμενικών δράσεών της. Στόχος είναι να αντισταθμισθούν οικονομικά οι επιπτώσεις που δημιουργούνται από την κατασκευή της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας, αλλά και να δοθεί μια νέα δυναμική ανάπτυξης και βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας, άρα αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Με πλειοψηφία 100%). 8) Σχετικά με το 8ο θέμα, επειδή εντάσσεται στις ρυθμίσεις της Κυβέρνησης που περιγράφονται στο 7ο θέμα και θα συγκεκριμενοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, καλύπτεται πλήρως από την απόφαση του 7ου θέματος. (Με πλειοψηφία 100%). 9) Δεν έγιναν ανακοινώσεις.
PROFILE Α.Ε.Β.Ε.
Αλλαγή Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων - Σχετικά με τη μερική διαφοροποίηση ως προς την επιμέρους χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Υπάρχουσα Κατάσταση - Ακολούθως παρουσιάζεται η κατανομή των κεφαλαίων (από ΑΜΚ και ιδίων), όπως έχει ενημερώσει η εταιρία τις εποπτικές αρχές, με τις αλλαγές μέχρι και το τέλος της προηγούμενης χρήσης (2004), βάσει τη ΓΣ 26/05/2005: 1. Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού - ΑΜΚ: 620,000.00. ΙΔΙΑ: 54,182,30. ΣΥΝΟΛΟ: 674,182.30. 2. Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων - ΑΜΚ: 195,000.00. ΙΔΙΑ: 1,453,000.00. ΣΥΝΟΛΟ: 1,648,000.00. 3. Εξέλιξη και Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού - ΑΜΚ: 1,095,000.00. ΙΔΙΑ: 1,632,350.00. ΣΥΝΟΛΟ: 2,727,350.00. 4. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων - ΑΜΚ: 1,425,000.00. ΙΔΙΑ: 880,318.70. ΣΥΝΟΛΟ: 2,305,318.00. 5. Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών - ΑΜΚ: 550,000.00. ΙΔΙΑ: 100,000.00. ΣΥΝΟΛΟ: 650,000.00. 6. Στρατηγικές Συνεργασίες - ΑΜΚ: 110,000.00. ΙΔΙΑ: 127,270.00. ΣΥΝΟΛΟ: 237,270.00. 7. Νέες Αγορές Πληροφορικής και Έργα Δημοσίου - ΑΜΚ: 242,770.00. ΙΔΙΑ: 858,299.00. ΣΥΝΟΛΟ: 1,101,069.00. 8. Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού - ΑΜΚ: 440,000.00. ΙΔΙΑ: 665,310.67. ΣΥΝΟΛΟ: 1,105,310.67. ΣΥΝΟΛΑ - ΑΜΚ: 4,677,770.00. ΙΔΙΑ: 5,770,730.67. ΣΥΝΟΛΟ: 10,448,500.67. Ακολούθως παρουσιάζονται τα κεφάλαια που απομένουν να επενδυθούν, έτσι ώστε η εταιρία να είναι πλήρως συνεπής με τα στοιχεία που έχει γνωστοποιήσει: 1. Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού - ΑΜΚ: 547,329.00. ΙΔΙΑ: 10,000.00. ΣΥΝΟΛΟ: 557,329.00. 2. Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων - ΑΜΚ: 71,523.00. ΙΔΙΑ: 580,000.00. ΣΥΝΟΛΟ: 651,523.00. 3. Εξέλιξη και Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού - ΑΜΚ: 94,175.00. ΙΔΙΑ: 320,000.00. ΣΥΝΟΛΟ: 414,175.00. 4. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων - ΑΜΚ: 7,382.00. ΙΔΙΑ: 500,000.00. ΣΥΝΟΛΟ: 507,382.00. 5. Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών - ΑΜΚ: -. ΙΔΙΑ: -. ΣΥΝΟΛΟ: -. 6. Στρατηγικές Συνεργασίες - ΑΜΚ: 23,114.00. ΙΔΙΑ: -. ΣΥΝΟΛΟ: 23,114.00. 7. Νέες Αγορές Πληροφορικής και Έργα Δημοσίου - ΑΜΚ: 45,264.00. ΙΔΙΑ: 400,000.00. ΣΥΝΟΛΟ: 445,264.00. 8. Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού - ΑΜΚ: 102,597.00. ΙΔΙΑ: 600,000.00. ΣΥΝΟΛΟ: 702,597.00. ΣΥΝΟΛΑ - ΑΜΚ: 891,384.00. ΙΔΙΑ: 2,410,000.00. ΣΥΝΟΛΟ: 3,301,384.00. Βασικά Προβλήματα. Όπως γίνεται φανερό από τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου, η πορεία υλοποίησης του ΕΣ όσον αφορά τα κεφάλαια από την ΑΜΚ, πηγαίνει πολύ καλά σε όλες τις κατηγορίες εκτός από αυτήν της Οργάνωσης και Ανανέωσης Τεχνικού Εξοπλισμού, όπου αφ' ενός παρατηρείται μεγάλη υστέρηση και αφ' ετέρου δεν προβλέπεται να καλυφθεί το κονδύλι στους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Υπήρξαν δύο βασικοί λόγοι για την υστέρηση αυτή: - Λόγω της οικονομικής συγκυρίας των προηγούμενων ετών, η εταιρία δεν είχε την προβλεπόμενη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η προβλεπόμενη αύξηση του προσωπικού της και συνεπώς να μην απαιτηθεί η αγορά νέου εξοπλισμού. - Οι τεχνολογικές εξελίξεις τόσο από πλευράς εξοπλισμού, όσο και από πλευράς εφαρμογών δεν ήταν τέτοιες, ώστε να δικαιολογηθεί η προβλεπόμενη πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμη η επιλεκτική και με σύνεση αντικατάσταση εξοπλισμού. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα αντικατασταθεί όταν κριθεί σκόπιμο. - Η τεχνολογική υποδομή της Εταιρίας ενισχύθηκε με την αντίστοιχη υποδομή των θυγατρικών εταιρίων BeCom και Analysis οι οποίες απορροφήθηκαν εντός του 2004. Σχετικά με τα ίδια κεφάλαια του ΕΣ, δεν παρουσιάζεται ουσιαστική υστέρηση μέχρι σήμερα. Όμως, θα πρέπει να αναφερθεί ο προβληματισμός για τις επενδύσεις που απομένουν να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Ειδικότερα, δεν προβλέπεται να επενδυθεί το σύνολο των προβλεπόμενων κεφαλαίων για την κατηγορία Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων (περίπου 650,000.00 Ευρώ), για τους ακόλουθους λόγους: - Η προγραμματισμένη διαμόρφωση των χώρων της εταιρίας (νέοι χώροι παρουσιάσεων, γραφεία διοίκησης κλπ) αφ' ενός στοίχισε τελικά λιγότερο από το προβλεπόμενο και αφ' ετέρου δε διαμορφώθηκαν όλοι οι χώροι που είχαν προγραμματιστεί, συνεπώς καταναλώθηκαν λιγότερα κεφάλαια από την ΑΜΚ. - Το σχήμα αποπληρωμής του δανείου άλλαξε, με αποτέλεσμα η ταμειακή του ροή να επηρρεαστεί και να επεκταθεί χρονικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μικρότερες καταβολές ανά έτος, με συνέπεια για τους υπόλοιπους μήνες του 2005 να απομένουν 580.000 Ευρώ να δωθούν. Αντίστοιχα, για την κατηγορία Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού, απομένουν να επενδυθούν 700,000.00 Ευρώ περίπου, το οποίο θεωρείται δύσκολο να πραγματοποιηθεί εντός του έτους (και σίγουρα αδύνατο εντός του εξαμήνου, όπως είχε προγραμματιστεί). Από την άλλη πλευρά, για την κατηγορία Νέες Αγορές Πληροφορικής και Έργα Δημοσίου, θα πρέπει να αναφέρουμε τα ακόλουθα: - Η επένδυση που πραγματοποιήθηκε για την εξαγορά της εταιρίας GlobalSoft, θα αναλώσει τα προβλεπόμενα κεφάλαια, και ίσως μάλιστα νωρίτερα από το δεύτερο εξάμηνο του 2005 που ήταν προγραμματισμένο. - Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τους διαγωνισμούς του δημοσίου και της εταιρίας, θα απαιτήσουν διεύρυνση του τμήματος εντός του έτους, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν επιπλέον κεφάλαια για την κατηγορία αυτή. Οσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες του ΕΣ, διαφαίνεται ότι θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα απαιτήσουν τα κεφάλαια που έχουν προβλεφθεί. Εξαίρεση θα αποτελέσει η κατηγορία Εξέλιξη και Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού, όπου θα χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια για την ολοκλήρωση κυρίως της επόμενης έκδοσης Brokerage, καθώς και της επιπλέον βελτίωσης λειτουργικότητας. Κεφάλαια από ΑΜΚ Από όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι χρειάζονται μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στο Επενδυτικό Σχέδιο. Η πρόταση σε αυτό το θέμα είναι η ακόλουθη: - Μείωση των επενδύσεων στην κατηγορία Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού κατά 540,000.00 Ευρώ, προερχόμενα από την ΑΜΚ. - Μείωση των επενδύσεων στην κατηγορία Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων κατά 70,000.00 Ευρώ, προερχόμενα από την ΑΜΚ. - Αύξηση των επενδύσεων στην κατηγορία Εξέλιξη και Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού κατά 260,000.00 Ευρώ, προερχόμενα από την ΑΜΚ. - Αύξηση των επενδύσεων στην κατηγορία Νέες Αγορές Πληροφορικής και Έργα του Δημοσίου κατά 350,000.00 Ευρώ, προερχόμενα από την ΑΜΚ. Όπως γίνεται φανερό οι παραπάνω κινήσεις αποτελούν απλώς μεταφορές κονδυλίων μεταξύ των υπάρχουσων κατηγοριών του ΕΣ. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι σχετικά με τον προγραμματισμό σε Εξάμηνα, όλα μετατίθονται για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει το νέο υπόλοιπο επενδύσεων (ΑΜΚ + ΙΔΙΑ) που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους κατά κατηγορία, έπειτα από τις ανωτέρω τροποποιήσεις: 1. Οργάνωση και Ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού - Υπόλοιπο: 557,329.00. Τροποποίηση: -540,000.00. Νέο Υπόλοιπο: 17,329.00. 2. Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων - Υπόλοιπο: 651,523.00. Τροποποίηση: -70,000.00. Νέο Υπόλοιπο: 581,523.00. 3. Εξέλιξη και Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού - Υπόλοιπο: 414,175.00. Τροποποίηση: +260,000.00. Νέο Υπόλοιπο: 674,175.00. 4. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων - Υπόλοιπο - Υπόλοιπο: 507,382.00. Τροποποίηση: -. Νέο Υπόλοιπο: 507,382.00. 5. Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών - Υπόλοιπο: -. Τροποποίηση: -. Νέο Υπόλοιπο: -. 6. Στρατηγικές Συνεργασίες - Υπόλοιπο: 23,114.00. Τροποποίηση: -. Νέο Υπόλοιπο: 23,114.00. 7. Νέες Αγορές Πληροφορικής και Έργα Δημοσίου - Υπόλοιπο: 445,264.00. Τροποποίηση: +350,000.00. Νέο Υπόλοιπο: 795,264.00. 8. Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού - Υπόλοιπο: 702,597.00. Τροποποίηση: -. Νέο Υπόλοιπο: 702,597.0. ΣΥΝΟΛΑ - Υπόλοιπο: 3,301,384.00. Τροποποίηση: -. Νέο Υπόλοιπο: 3,301,384.00.
ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Γνωστοποίηση - Βάσει της Απόφασης ΕΚ 5/204 Αρθρο 4 παρ. 1δ, η Εταιρεία γνωστοποιεί, δυνάμει των από 30 Ιουνίου 2005 Ιδιωτικών Συμφωνητικών, την μεταβίβαση 9.375 μετοχών, ήτοι ποσοστό συμμετοχής 75%, της θυγατρικής εταιρείας DIEKAT STROY AD και την μεταβίβαση 55 μετοχών, ήτοι ποσοστό συμμετοχής 55%, της θυγατρικής εταιρείας DIEKAT ad BEOGRAD στην θυγατρική εταιρεία DIEKAT INTERNATIONAL LTD , στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η συνολική τιμή πώλησης των ως άνω μετοχών είναι ευρώ 31.500 και ευρώ 9.778 αντίστοιχα. Επίσης η Εταιρεία γνωστοποιεί, δυνάμει των από 30 Ιουνίου Ιδιωτικών Συμφωνητικών, την μεταβίβαση από την θυγατρική εταιρεία ΔΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 51%, 3.125 μετοχών, ήτοι ποσοστό 25%, της εταιρείας DIEKAT STROY AD και την μεταβίβαση 45 μετοχών, ήτοι ποσοστό συμμετοχής 45%, της εταιρείας DIEKAT ad BEOGRAD στην θυγατρική εταιρεία DIEKAT INTERNATIONAL LTD. Η συνολική τιμή πώλησης των ως άνω μετοχών είναι ευρώ 10.500 και ευρώ 8.000 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις παραπάνω μεταβιβάσεις η Εταιρεία διατηρεί έμμεσο ποσοστό συμμετοχής 100% στις εταιρείες DIEKAT STROY AD και DIEKAT ad BEOGRAD.
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνονται από την εταιρία, κατόπιν ολοκλήρωσης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της, που έγινε στις 30/6/2005, με ποσοστό απαρτίας 72,67%, οι αποφάσεις αυτής οι οποίες ελήφθησαν εξ' ολοκλήρου ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2004 - 31/12/2004 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή, και ο πίνακας διάθεσης κερδών της χρήσης 2004. 2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2004 - 31/12/2004 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Αποφασίστηκε η ημερομηνία της αποκοπής του μερίσματος να είναι η 7η Ιουλίου 2005 και δικαιούχοι οι μέτοχοι μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 06ης Ιουλίου 2005. Το δε ποσό του μερίσματος να είναι 0,0185 ευρώ ανά μετοχή και η ημερομηνία έναρξης διανομής του η 29η Αυγούστου 2005. Κατόπιν η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. αυτής, να ορίσει τον τρόπο έναρξης διανομής του ανωτέρω μερίσματος. 4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1 - 31/12/2004. 5. Εκλέχθηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη χρήση 2005 ο κ. Τσιώλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17161, και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη χρήση 2005 ο κ. Παπαγιάννης Αντώνιος του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14251. Επίσης εγκρίθηκε ως αμοιβή των ανωτέρω να είναι τα ελάχιστα που προβλέπονται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 6. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. ώστε αυτό να μπορεί να εγγυάται υπέρ των θυγατρικών του χωρίς ειδική έγκριση. 7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/1/2004-31/12/2004 και προεγκρίθηκαν αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2005-31/12/2005. 8. Εγκρίθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και του Γενικού Διευθυντή αυτής στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συγγενών με την εταιρεία μας εταιρειών οι οποίες έχουν κοινό αντικείμενο. 9. Εγκρίθηκε η εκλογή των δύο νέων μελών του Δ.Σ. που είχαν εκλεχθεί σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων με την από 13-12-2004 απόφαση Δ.Σ. 10. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τους πίνακες που υπάρχουν στο Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 και που αφορούν τις διεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2004, καλύπτοντας έτσι την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώνει τη Γ.Σ. των μετόχων της, σχετικά με το ύψος και τους όρους των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ αυτής και των θυγατρικών της.
Info - Quest Α.Ε.Β.Ε.
Δελτίο Τύπου - Η Info-Quest ανακοινώνει την πελατειακή βάση της Q-Telecom όπως διαμορφώθηκε στο τέλος του Β' Τριμήνου 2005: Πελατειακή Βάση της 30/06/2005 - H πελατειακή βάση της Q-Telecom στις 30 Ιουνίου 2005 έφτασε συνολικά τις 926.332 συνδέσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας όπου: - Οι ενεργές συνδέσεις της κινητής τηλεφωνίας έφτασαν τις 854.436 εκ των οποίων οι 821.914 αφορούν πελάτες καρτοκινητής τηλεφωνίας και οι 32.522 αφορούν πελάτες κινητής τηλεφωνίας με συμβόλαιο. Οι ενεργές συνδέσεις της σταθερής τηλεφωνίας έφτασαν τις 71.896 εκ των οποίων - οι 8.636 αφορούν ψηφιακές συνδέσεις σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας, - οι 63.260 αφορούν συνδέσεις πελατών με συμβόλαιο μέσω της επιλογής τoυ δικτύου της Q-Telecom με τη χρήση του τετραψήφιου Κωδικού Επιλογής Φορέα 1765 και Προεπιλογής Φορέα. Το δεύτερο τρίμηνο του 2005, οι καθαρές νέες συνδέσεις στην κινητή τηλεφωνία ανήλθαν σε 60.930. Ο Γενικός Διευθυντής της Q-Telecom, κ. Κώστας Πριγκιπάκης δήλωσε σχετικά: ''Παράλληλα με τη σημαντική αύξηση της πελατειακής μας βάσης, η Q-Telecom από την 14η Ιουλίου ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του ιδιόκτητου δικτύου κεραιών της (Σταθμοί Βάσης) στη Θεσσαλονίκη, μετά από την επιτυχημένη λειτουργία του στην Αθήνα και την Λάρισα. Στο μέλλον σκοπεύουμε να διευρύνουμε το δίκτυο μας και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Εστιάζουμε την εμπορική μας δράση στα μεγάλα αστικά κέντρα αναπτύσσοντας δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς, καθώς και ευρυζωνικό δίκτυο Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης, προηγμένης τεχνολογίας point-to-multipoint, στα 3,5GHz".»
BYTE COMPUTER Α.Ε.Β.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι επραγματοποιήθη στις 30/6/2005, η έκτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.A. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στη Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 76,056% του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων. Ολες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γ.Σ. ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων. Στην ανωτέρω Γ.Σ. ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: 1. Ενεκρίθη ο Ισολογισμός της 31-12-2004 (της εταιρείας και Ενοποιημένος) και οι λοιπές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρείας και ενοποιημένες) της ληξάσης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2004 έως 31-12-2004 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας. 2. Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2004 έως 31-12-2004 (14η εταιρική χρήση) και η καταβολή μερίσματος (0,08) Ευρώ ανά μετοχή, με δικαιούχους μερίσματος τους εγγεγραμμένους στο μετοχολόγιο της εταιρείας την 30-6-2005 μετόχους. Από την 01/07/2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα απολήψεως μερίσματος για την χρήση 2004. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 29-7-2005. 3. Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2004 έως 31-12-2004 (14η εταιρική χρήση). 4. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών για την οικονομική χρήση από 1-1-2005 έως 31-12-2005 (15η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοιβής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2005. Δεδομένου ότι απαιτείται η εκλογή ως ελεγκτών τής εταιρείας (τακτικού καί αναπληρωματικού) μιάς τών εταιρειών ή κοινοπραξιών Ορκωτών Ελεγκτών τών εγγεγραμμένων εις τήν ιδιαιτέραν μερίδαν τού μητρώου τής § 5 τού άρθρου 13 τού Π.Δ 226/1992, εξελέγησαν παμψηφεί καί ομοφώνως ως ορκωτοί ελεγκταί - λογισταί τής 15ης διαχειριστικής χρήσεως (από 1-1-2005 έως 31-12-2005) οι: α) Σταύρος Παπαντώνης του Θωμά, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331), ως τακτικός ελεγκτής και β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13601), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη τής εν Αθήναις καί επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών υπό τήν επωνυμίαν B K R ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ. Η αμοιβή δέ αυτών ωρίσθη εις τήν προβλεπομένην υπό τού Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) κατωτέραν αμοι-βήν διά τήν χρήσιν έτους 2005, πλέον Φ.Π.Α καί εξόδων. 5. Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ώς και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση (14η εταιρική χρήση) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2005 έως 31-12-2005 (15η εταιρική χρήση). 6. Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς. 7. Υπεβλήθησαν υπό μετόχων διευκρινιστικαί ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, εις τάς οποίας απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.
* ΕΚΧΩΡΗΣΗ /ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 51/92
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ
Ο κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέτοχος, μέλος του Δ.Σ και δ/νων σύμβουλος της εταιρίας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. με την 1488/20.7.2005 επιστολή του προς την Ε.Κ. γνωστοποίησε ότι στις 13.7.2005, λόγω σύστασης ενεχύρου επί μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 50,49% σε 39,76%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο, ήτοι 50,49%.
ΟΠΑΠ Α.Ε.
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, μέτοχος της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε., με την 1489/21.7.2005 επιστολή του προς την Ε.Κ., γνωστοποίησε ότι στις 20.7.2005 προέβη σε πώληση μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. να κατέλθει από 50,81% σε 34,37%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/08/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, στα γραφεία της εταιρίας, Θηβών 210, Αγ. Ι. Ρέντης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή Εκθέσεως Διαχειρίσεως Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 31/12/04 και έγκριση του ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2004. 3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2005 και έγκριση αμοιβής των. 4. Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ. που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας. 5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Απόσχιση Κλάδου. 7. Έγκριση δημοσίευσης ισολογισμού σε οικονομική, πολιτική και τοπική εφημερίδα. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να μετέχουν, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του ΚΑΑ και να καταθέσουν την βεβαίωση στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ*
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/08/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην Παλλήνη Αττικής, Εθν. Αντιστάσεως 104, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 2. Διόρθωση σφάλματος της από 18/05/2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Εκλογή νέων ελεγκτών. Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γ.Σ. οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του ΚΑΑ και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Εθν.Αντιστάσεως αρ. 104, Παλλήνη Αττικής) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
(Οι εταιρίες που φέρουν αστερίσκο δημοσιεύουν την συνέλευσή τους για πρώτη ημέρα στο Δελτίο)
ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
10/01/2013 - ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
‘Aρση αναστολής &Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 10/1/2013 και κατόπιν της άρσης της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης, οι μετοχές της εταιρίας ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (GRS290063007) θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστήριου Αθηνών.
24/09/2012 - ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012, καθόσον οι εταιρίες προέβησαν στη σύνταξη και δημοσίευση της οικονομικής έκθεσής τους περιόδου 1.1.-30.06.2012 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.
Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά και της εταιρίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. στην κατηγορία Επιτήρησης.

05/09/2012 - ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.
31/07/2012 - LAVIPHARM Α.Ε.
Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 31/7/2012, κατόπιν απόφασης του Χ.Α. και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας LAVIPHARM Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
27/06/2012 - ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ
Από 27/6/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας «ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.» μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΣΕΛΜΑΝ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - EUROMEDICA ΑΝ. ΕΤ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - SPIDER ΜΕΤΑΛ/ΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
29/12/2011 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.
Από 29/12/2011, και κατόπιν της άρσης της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την μεταφορά τους στην Κατηγορία Επιτήρησης, κατ' εφαρμογή της διάταξης 3.1.2.4 (παρ. δ) του Κανονισμού του ΧΑ.
29/12/2011 - Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Από 29/12/2011, κατόπιν απόφασης του Χ.Α. και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι (KA) & (ΠΑ) μετοχές της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (GRS110111002 & GRS110116001) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρηση.
25/11/2011 - FORTHNET Α.Ε.
Από 25/11/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 24/11/2011 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας FORTHNET Α.Ε. (GRS406313007) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρηση.
25/11/2011 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Από 25/11/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 24/11/2011 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (GRS219003001) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρηση.
06/09/2011 - ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ
Από 6/9/2011 κατ' εφαρμογή της διάταξης 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
08/04/2011 - YALCO - Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - OLYMPIC CATERING Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - SATO Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ALPHA ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
06/05/2010 - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Από 6/5/2010, κατόπιν απόφασης του Χ.Α. της 4/5/2010, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. και οι 141.992.473 (ΚΟ) μετοχές της μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. Η τιμή έναρξης επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών ορίστηκε από το σύμβουλο σε ευρώ 0,30 εκάστη. Το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής των μετοχών θα είναι ελεύθερο για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης.
12/04/2010 - ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Από 12/4/2010, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 9/4/2010 και κατ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των παραπάνων εταιριών μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
12/04/2010 - ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.
Από 12/4/2010, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 9/4/2010 και κατ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των παραπάνων εταιριών μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
21/12/2009 - ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
Από 21/12/2009, κατόπιν απόφασης του Χ.Α., και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
03/07/2009 - HELLAS ONLINE Α.Ε.
Από 3/7/2009, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2/7/2009, οι μετοχές της εταιρίας HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
21/04/2009 - COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
Από 21/04/2009, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ και σύμφωνα με την από 03/04/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., οι μετοχές της εν λόγω εταιρίας μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
06/04/2009 - Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Από 06/04/2009, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 03/04/2009 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εισηγμένης εταιρίας Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. μεταφέρονται στην "Κατηγορία Επιτήρησης".
21/10/2008 - ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ A.B.E.E.
Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 21/10/2008, και κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.»μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
20/10/2008 - ALTEC Α.Β.Ε.Ε.
Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 20/10/2008, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ALTEC ΑΒΕΕ μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
27/06/2008 - ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 27/6/2008 κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 26/6/2008 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΑΕΓΕΚ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
04/04/2006 - ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 3/4/2006 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α.
04/04/2006 - ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 3/4/2006 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α.
ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
03/12/2012 - ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Από 3/12/2012, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο Χ.Α.
01/10/2012 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ
Από 1/10/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. στο Χ.Α.
31/08/2012 - ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ
Από 31/8/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.» στο Χ.Α.
31/08/2012 - ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Από 31/8/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στο Χ.Α.
31/08/2012 - ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ
Από 31/8/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στο Χ.Α.
31/08/2012 - AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Από 31/8/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στο Χ.Α.
30/07/2012 - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Από 30/7/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στο Χ.Α.
03/04/2012 - FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Από 3/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ALAPIS A.B.E.E.
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ALAPIS A.B.E.E. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Χ.Α.
02/04/2012 - ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο Χ.Α.
30/03/2012 - Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Από 30/3/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. στο Χ.Α.
30/03/2012 - RIDENCO Α.Ε.
Από 30/3/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΡΙΝΤΕΝΚΟ Α.Ε.» στο Χ.Α.
06/12/2011 - ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.
Από 6/12/2011, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν της από 5/12/2011 ανακοίνωσης της εταιρίας ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε., αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της τελευταίας στο ΧΑ.
30/11/2011 - T BANK Α.Τ.Ε.
Από 30/11/2011, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της τράπεζας Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στο ΧΑ.
10/10/2011 - PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Από 10/10/2011, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στο Χ.Α.
20/05/2011 - ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E.
Από 20/5/2011, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχών της εταιρίας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. στο Χ.Α.
01/03/2011 - ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.
Από 1/3/2011, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. στο Χ.Α.
31/01/2011 - ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
Από 31/1/2011, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. στο Χ.Α.
01/12/2010 - ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
Από 1/12/2010, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. στο Χ.Α.
01/06/2010 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Από 1/6/2010, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των (ΚΟ) και (ΠΟ) μετοχών της εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στο Χ.Α.
01/04/2010 - ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Από 1/4/2010, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχών της εταιρίας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.» στο Χ.Α.
01/04/2010 - ΑΛΜΑ - ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε.
Από 1/4/2010, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Δ.Ε.Κ.Ε.» στο Χ.Α.
25/02/2010 - ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Από 25/02/2010, το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.".
01/12/2009 - ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Από 1/12/2009, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ?ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.?.
15/07/2009 - MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Από 15/07/2009, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε..
29/04/2009 - ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Από 29/4/2009, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ?ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ A.E.E.X.?, κατόπιν σχετικού αιτήματος και της από 28/4/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
01/04/2009 - ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Από 01/04/2009, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
01/12/2008 - ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ
Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών - Από 1/12/2008, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε..
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Από 30/11/2012, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 631/28.11.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS172111007), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΛΑΝ _ ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. - ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. - ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. - ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. - BETANET Α.Β.Ε.Ε. - ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. - ΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - Από 7/3/2013, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 21/2/2013, οι μετοχές των εταιριών «ΛΑΝ ? ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (GRS292003001), «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» (GRS019023001), «ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (GRS226213007), «ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.» (GRS211213004), «BETANET Α.Β.Ε.Ε.» (GRS425003001), «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» (GRS415503002) και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (GRS389293002), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. - Από 30/11/2012, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 1/11/2012, οι μετοχές των εταιριών «ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.» (GRS044063006) & «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» (GRS043003011), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. - Από 30/11/2012, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 1/11/2012, οι μετοχές των εταιριών «ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.» (GRS044063006) & «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» (GRS043003011), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Από 10/9/2012, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 624/28.8.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (GRS325003002), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 13/8/2012, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (GRS454003013), σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την υπ’ αριθμ. Κ2-5555/7-8-2012 σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
INTERINVEST - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 11/7/2012, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» (GRS030003024), σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την υπ’ αριθμ. Κ2-4780/10-7-2012 σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Emporiki Bank - Από 31/10/2011, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 601/26.10.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της Τράπεζας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
VIVERE Α.Ε. - Από 20/9/2011, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 596/15.9.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. - Από 20/9/2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 596/15.9.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι (ΚΟ) και (ΠΟ) μετοχές της εταιρίας ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 31/5/2011, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την Τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-1970/30-5-2011 σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. - Από 2/5/2011, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 584/27.4.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Από 1/4/2011, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την Τράπεζα MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω Τραπεζών και την υπ’ αριθμ. Κ2-2997/30-3-2011 σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
HITECH SNT Α.Ε. - Από 16/3/2011, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 579/11.03.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Από 24/1/2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 572/23.12.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της από 25ης Οκτωβρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι μετοχές της εταιρίας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΓΕΝΕΡ Α.Ε. - Από 20/5/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 509/15.5.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ΓΕΝΕΡ Α.Ε.», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. - Από 31/12/2010, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας FOLLI ? FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την εταιρία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-11761/30-12-2010 σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Από 31/12/2010, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την εταιρία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-11762/30-12-2010 σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
INFORMER Α.Ε. - Διαγραφή από το Χ.Α. - Από 2/12/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 570/29.11.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας INFORMER Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Από 12/10/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 565/7.10.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ - Διαγραφή από το Χ.Α. - Από 1/10/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 564/29.9.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Διαγραφή από το Χ.Α. - Από 1/10/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 564/29.9.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 20/8/2010, κατόπιν της υπ’ αριθ. Κ2 ? 6336/20.7.2010 σχετικής ανακοίνωσης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, οι μετοχές της εταιρίας «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - Από 30/3/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 545/24.03.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
RAINBOW A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Από 03/02/2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 538/28.1.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας RAINBOW A.E. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
IMAKO MEDIA S.A. - Από 04/01/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 535/28.12.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ Α.Ε. Μ.Μ.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΤΜΑ (Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΜΕΤΑΞΗΣ) - Από 01/10/2009, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 524/28.9.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχές της εταιρίας ΕΤΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΜΕΤΑΞΗΣ, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ - Από 27/8/2009, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4/520/24.8.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ - Από 23/06/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 513/18.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. - Από 23/06/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 513/18.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ - Από 18/3/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/503/13.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχές της εταιρίας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Από 24/12/2008, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία «ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-15458/23-12-2008 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Α.Ε. - Από 13/2/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 500/11.2.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας "ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Α.Ε.", που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - Από 27/1/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/498/23.1.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
EVEREST Α.Ε. - Από 2/12/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/492/27.11.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. - Διαγραφή - Από 6/11/2008, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-11569/5-11-2008 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. - Από 4/11/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 490/31.10.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
KEGO Α.Ε. - Από 3/11/2008, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας KEGO Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-13479/31-10-2008 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Από 27/10/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/489/23.10.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. - Από 17/9/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 484/16.9.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 28/5/2008, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 472/23.5.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. - Από 20/5/2008 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 471/16.5.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
"Η ΕΘΝΙΚΗ" (ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ) - Από 11/2/2008, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 462/7.2.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «"Η ΕΘΝΙΚΗ" (Α.Ε. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΛΑΪΣ - UNILEVER Α.Ε. - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 14/1/2008, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 460/10.1.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΑΪΣ - UNILEVER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι από 27/12/2007 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με εξαγορά της από την εταιρία "DIONYSOS LEISURE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." σύμφωνα με τις από 27.4.2007 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ? αριθ. Κ2-18465/24.12.2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε. - Σύμφωνα με την 456/15.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. οι μετοχές της εταιρίας "Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Β.Ε.Ε." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Α.Ε.Β.Ε. - Σύμφωνα με την 456/15.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. οι μετοχές της εταιρίας "ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 456/15.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. οι μετοχές της εταιρίας "ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 01/10/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθ. Κ2-13427/28.09.2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 01/10/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθ. Κ2-13428/28-09-2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Από 2/1/2006, οι μετοχές της εταιρίας ?INTRAMET A.E.? παύουν να διαπραγματεύονται και διαγράφονται από το Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ?ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.?, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-15833/30.12.2005 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 02/01/2006, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ?ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ.? στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την ?PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.?, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-16697/30.12.2005 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - Από 02/01/2006, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ?ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕΧ.? στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την «PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-16696/30.12.2005 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ARROW Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - Από 02/01/2006, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ?ARROW ΑΕΕΧ.? στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την ?PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ?, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-16695/30.12.2005 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 13/08/2007, σύμφωνα με την 5/439/09.08.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 25/5/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία VETERIN Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθ. Κ2-7290/24.05.2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΕΒΙΚ Α.Ε. - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 25/05/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΕΒΙΚ Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία VETERIN Α.B.E.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-7291/24.05.2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ALPHA LEASING S.A. - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 21/05/2007, σύμφωνα με την 428/17.05.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ALPHA LEASING A.E. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
FANCO AE - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 2/1/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας FANCO Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθ. Κ2-13910/29.12.2006 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ELEPHANT Α.Ε. - Σύμφωνα με την 427/9.5.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - Από 11/05/2007, σύμφωνα με την 427/09.05.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 419/14.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΡΑΔΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. - Σύμφωνα με την 419/14.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 6/3/2007, σύμφωνα με την 417/2.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 6/3/2007, σύμφωνα με την 417/2.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM ΑΕ - Από 27/11/2006, σύμφωνα με την 404/22.11.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM Α.Ε." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
SEAFARM ΙΟΝΙΑΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
KAZINO ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΑΛΤΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS A.E. - Από 15/06/2006, σύμφωνα με την 385/1.6.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας "IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS A.E." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
NIMATEMPORIKI S.A. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
STABILTON ΚΑΤ. ΒΙΟΜ. ΕΜΠ. ΤΟΥΡ. ΣΥΜ. & ΚΛ. Α.Ε. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΡΓΑ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (Α. - ΟΙΝΟΠΝΕΥΜ. ΕΤ.) - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
GLOBE A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
COSMOS AΝΩΝ. ΒΙΟΜΗ/ΚΗ, ΕΜΠ/ΚΗ, ΚΛΩΣΤ. & ΜΕΤ/ΚΗ ΕΤ. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
DOMUS A.E.E.X. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
INTERSONIC S.A. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ο.ΔΑΡΙΓΚ & Σ.Ι.Α. Α.Β.Ν.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ Μ.ΤΡΑΥΛΟΥ Α.Ε.Τ.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
DATAMEDIA Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
CONNECTION Α.Ε.Β.Ε.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Δ.Α.Ν.Ε. SEA LINE - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ - Διαγραφή εταιρίας
Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - Κατ΄εφαρμογή της από 21/4/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτό το αίτημα της εταιρείας Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ, για διαγραφή των μετοχών της, παύει από σήμερα 22/4/2005 η διαπραγμάτευση των μετοχών αυτών στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονταν στην αγορά Β (Χαμηλή Ρευστότητα) από 22/11/2004.
NEW MILLENIUM INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ. - Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ημερομηνία 21/4/2005, με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρίας επενδύσεων NEW MILLENIUM AEEX σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Καπράλος, αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας από τις 22.4.2005.
Π.&Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - Από 22/2/2005, οι μετοχές της εταιρίας Π. & Κ. ΑΝΩΝΥΜH ΕΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ παύουν να διαπραγματεύονται και διαγράφονται από το Χ.Α., κατόπιν της απόφασης της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της 14/2/2005 για οριστική λύση της εταιρίας και της αριθ. Κ2-2006/21.2.2005 σχετικής ανακοίνωσης του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. - Από 16/7/2004, σύμφωνα με την από 15/7/2004 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι στη συνεδρίασή του της 06/05/2004 αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 350/1985.
256/14.11.2002 Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - 30.12.2002 - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρίασή του 256/14.11.2002 αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών των κάτωθι εταιριών, των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 350/1985:
1. Διεθνής Βιομηχανία Ενδυμάτων ΑΕ.
2. Αφοί Μαγρίζου ΑΕ.
3. Econ Βιομηχανίες ΑΕ.
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. - Mε την αριθμ. 4/258/5.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαγράφηκαν από 6.12.2002 από το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές της εταιρίας ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 13.3.2002: - Mε την αριθμ. 240/12.03.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαγράφηκαν την 13.03.2002 από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 350/1985.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 23.11.2001 - Με την υπ' αριθμό 6/231/23.11.2001 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαγράφηκαν από 23.11.2001 από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας 'ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ'
99/18.2.1997 Aπόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - 27.03.1997
Με την υπ΄ αριθμό 99/18.2.1997 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 226/26.3.97, Τεύχος Β') διαγράφηκαν από 27.03.1997 από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι παρακάτω εταιρίες, η διαπραγμάτευση των μετοχών των οποίων είχε ανασταλεί επί μακρό χρονικό διάστημα.
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Α.Ε. - για τους εξής λόγους:α) έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών, β) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Π.Δ. 350/85, υπό τις συνθήκες που έχουν μέχρι τώρα διαμορφωθεί, η κανονική αγορά της μετοχής δεν δύναται να διατηρηθεί, γ) η εταιρία δεν τηρεί καθ? υποτροπήν τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 5 περπ. 2(α) του άρθρου 2 του Α.Ν. 148/1967.
Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - διακοπή εργασιών
ΒΙΑΜΥΛ Α.Ε. - μακρά αναστολή διαπραγμάτευσης
Αφοί ΔΙΑΜΑΝΤΗ Α.Ε. - διακοπή εργασιών
ΝΕΑ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - εταιρία υπό εκκαθάριση
ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ Α.Ε. - εταιρία υπό εκκαθάριση
Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ - εταιρία υπό εκκαθάριση